مصاحبه دکتر حسین اکبری بمناسبت سفر بشار اسد

عبور موفقیت آمیز سوریه از مرحله نظامی به ثبات
شب  گذشته مورخ ۹۷/۱۲/۶ آقای دکتر اکبری در گفتگوی ویژه خبری صداو سیمای جمهوری اسلامی بمناسبت سفر بشار اسد ریاست جمهوری سوریه به  ایران برگزار گردید گفتگو کردند.

دکتر حسین اکبری  عنوان کردند آمریکا در حال تخلیه خاک سوریه میباشد و داعش حداقل از جغرافیای سوریه حذف گردیده  است.

مشروح مصاحبه که از شبکه دوم صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش گردیده .

4/BAEm_-xmzmHe8vXtjDRXClahm6pAHHx2R3U0E6r3tR6GzcMcMHCrIpY